Grejanje za 1 evro - Finansiranje Halkbank

Finansiranje

Halkbank

Za one koje traže najbolji finansijski put da obezbede komfor i toplinu doma uz minimalne troškove, i da uštede novac investirajući u grejanje, ova vest će biti važna:

Viessmann je pronašao rešenje za Vas uz najatraktivnije i jedinstvene uslove kreditiranja energetski efikasne opreme.

Novi uslovi kreditiranja sa najpovoljnijom kamatom na tržištu, koja je 3,70% za EUR i uvećana je za vrednost šestomesečnog EURIBOR-a, uz naknadu za obradu 1,50-2,00% u zavisnosti od roka otplate.

Učešće Klijenta iznosi minimum 30,00% od cene robe naznačene na profakturi/fakturi. Minimalan iznos kredita je 500 EUR (za fizička lica) do visine kreditne sposobnosti, uz rok otplate do 84 meseci.

Samo za opremu iz Viessmann proizvodnog programa.

Primeri za vrednost opreme od 5.000 EUR, obavezno učešće 30%, kreditirani iznos 3.500 EUR:

rok otplate u mesecima kamatna stopa * provizija (%) rata kredita (u EUR) provizija (u EUR) ukupan trošak (u EUR)
60 3,429% 1,50% 63,40 52,50 3.856,50
84 3,429% 1,50% 46,80 52,50 3.984,50

* Primer je na dan 25.12.2017. Kamatna stopa je varijabilna i usklađuje se sa Euriborom šestomesečno (za kredite u EUR).

Za konkretnije iznose finansiranja, poslužite se Excel tabelom za automatsko izračunavanje:

Halkbank kalkulator