Grejanje za 1 evro - Viessmann toplotne pumpe zemlja/voda

Viessmann toplotne pumpe voda/voda i zemlja/voda

Toplotna pumpa voda/voda

Kako je temperatura podzemnih voda i zemlje skoro konstantna tokom cele godine, efikasnost uredjaj se ne menja snižavanjem spoljne temperature...

Ako uz pomoć ovakvih pumpi grejemo i jednu od najvećih zgrada na svetu, možemo Vam slobodno reci da ne postoji ograničenje u kapacitetu...

Niski nivo buke zahvaljujući optimalnoj konstrukciji zvučne izolacije uređaja.

Viessmann toplotne pumpe voda/voda i zemlja/voda mogu da hlade Vas objekat skoro potpuno besplatno pomoću "pasivnog" odnosno "prirodnog" hlađenja.

U zemljama sa niskom cenom struje toplotna pumpa može da se pokrene monoenergetski sa dodatnim električnim grejačem. Dodatno grejanje može da se koristi i za sušenje građevine ili u slučaju servisa.